Open dag

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed te Urk organiseert in samenwerking met Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medische Erfgoed op zaterdag 19 november a.s. een open dag van 10.00 tot 15.00 uur.

Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de collectie en is er gelegenheid om ook het Trefpunt Medische Geschiedenis te bezoeken. Tevens is er de Verpleegkundig-Historische dag.

Heeft u zelf een interessant object of boek op het gebied van de farmacie en wilt u graag weten wat de functie is geweest en of het historische waarde heeft? Gedurende deze dag zijn er deskundigen aanwezig om u hierover te informeren.

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn houdt zich bezig met het beheren, behouden en registreren van historische farmaceutisch objecten. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door middel van de website, publicaties en rondleidingen door het open depot.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen via het contactformulier.

De Wagenaar vitrine

wagenaar2Apotheker Hemmo Wagenaar (1910 – 1993) studeerde in 1938 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertrok na zijn huwelijk in 1938 met zijn jonge vrouw naar Nederlandsch-Indië (Indonesië). Hier was hij als apotheker werkzaam in Djokjakarta, Bandoeng en Magelang. Tijdens de oorlog heeft hij ook in Jappenkampen gevangen gezeten. In februari 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Hier was Wagenaar eerst werkzaam bij Brocades in Amsterdam en vanaf 1949 als gevestigd apotheker in Amsterdam (Staring Apotheek 1949-1952; Park Apotheek 1952-1977). Naast zijn werk als gevestigd apotheker was Wagenaar ook betrokken bij de inrichting en aanvulling van scheepsapotheken. Vanaf 1952 was hij enige jaren verbonden aan het ‘Scheepvaarthuis’ te Amsterdam en ook verantwoordelijk voor de inrichting en medicijnbevoorrading van het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’.

Na het overlijden van zijn weduwe hebben de erfgenamen volgens haar wens in 2015  een aantal historische voorwerpen aan het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed geschonken.

collectiewagenaar1

Het Kipp toestel

kipp1 kipp2Dit apparaat om gassen te bereiden draagt de naam van zijn uitvinder, de Delftse apotheker P.J. Kipp (1808-1864). Op de tekening is te zien hoe het werkt: in de bovenste glazen bol zit zuur, dat door een lange glazen buis ook in de benedenbol komt. In de middelste bol zit de vaste stof, en door contact met het zuur wordt gas gevormd. Wanneer de kraan aan de middenbol wordt geopend stroomt er gas uit, waardoor de vloeistof in de onderste bol omhoog komt en er opnieuw gas wordt gevormd. Sluit men de kraan, dan wordt het zuur weer teruggedrongen in de onderste bol en houdt de gas productie op. Kipp ontwikkelde het toestel om bij zijn analytische werkzaamheden over zwavelwaterstof gas te kunnen beschikken, dat gevormd wordt wanneer zoutzuur in aanraking komt met ferrosulfide. Het Kipp toestel was een vast onderdeel van het laboratorium, maar werd ook op scholen en universiteiten gebruikt. Behalve zwavelwaterstofgas kon men er ook andere gassen in produceren, zoals waterstof en kooldioxide. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd het Kipp toestel steeds meer verdrongen door gascilinders met een reduceerventiel.

Open dag

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed ‘De Eenhoorn’ te Urk organiseert in samenwerking met Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medische Erfgoed op zaterdag 10 oktober a.s. een open dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de collectie en is er gelegenheid om ook het Trefpunt Medische Geschiedenis te bezoeken.

Heeft u zelf een interessant object of boek op het gebied van de farmacie en wilt u graag weten wat de functie is geweest en of het historische waarde heeft? Gedurende deze dag is deskundige de heer H. Boersma aanwezig om u hierover te informeren.

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed ‘De Eenhoorn’ houdt zich bezig met het beheren, behouden en registreren van historische farmaceutisch objecten. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door middel van de website, publicaties en rondleidingen door het open depot.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen via het contactformulier.

De Zaagvistand

Urk zaagtandZaagvissen behoren tot de roggen, maar lijken meer op haaien door hun lange zaagvormige snuit. In de zaagvormige snuit zitten aan weerszijden dolkvormige tanden. De vissen gebruiken die om bodemdieren uit de bodem te woelen maar ook om er mee door een school vis te maaien. De getroffen vissen worden daarna opgegeten. De zaagvormige snuit noemt men ‘zaagvistand’. De zaagvistand is nooit als geneesmiddel gebruikt. Toch werd in de apotheek de zaagvistand vaak opgehangen, maar dan niet als voorbeeld van een exotisch geneesmiddel maar om de aandacht van klanten te trekken. Om dezelfde reden werden ook gapers buiten de apotheek opgehangen. In het Centrum voor farmaceutisch erfgoed zijn twee zaagvistanden te bewonderen.

de auto klisteerspuit

Urk klisteerspuit 1Het toedienen van klysma’s (darm- spoelingen) was heel gebruikelijk in de 17de en 18de eeuw. Volgens de geneeskundige opvattingen van die tijd bevinden zich in het menselijk lichaam vier vloeistoffen, de zogenaamde lichaamssappen of humores. De vier humores zijn bloed (sanguis), slijm (phlegma), zwarte gal (melan chol) en gele gal (chol). We vinden ook in ons tegenwoordige taalgebruik nog voorbeelden van deze theorie. De uitdrukkingen ‘een goed humeur’ en ‘een slecht humeur’ verwijzen direct naar de humores. Ook het woord temperament heeft daar zijn oorsprong, temperare is het Latijnse woord voor ‘mengen’. En een melancholiek type heeft een overmaat aan zwarte gal. Wanneer de lichaamsvloeistoffen met elkaar in evenwicht zijn is de mens gezond, bij een overmaat van een van de lichaamssappen wordt men ziek.  Manieren om een overmaat aan vocht kwijt te raken waren aderlaten, braken of het toedienen van een klysma. Klysma’s werden meestal door apothekers toegediend, de zeventiende en achttiende eeuwse artsen vonden dit werk ver beneden hun stand.  De klisteerspuiten werden van tin gemaakt en hadden een houten stamper waarmee de inhoud in de darm gespoten kon worden. Er was dus altijd iemand aanwezig bij zo’n darmspoeling, en op den duur kregen de patiënten, met name de vrouwen, hier toch wat problemen mee. De autoklisteerspuit bracht hier de oplossing: men ging op het uiteinde zitten en bediende dan zelf de stamper.