Uitreiking boek Van gildekast tot schoenendoos

Raymond en Annette uitreiking boek

Op 17 juni jl. heeft prof. Toine Pieters in Urk, in aanwezigheid van ca. 6o belangstellenden de eerste exemplaren Van gildekast tot schoenendoos uitgereikt aan de trotse auteurs dr. Raymond van der Ham en dr. Annette Bierman.

Het is een standaardwerk geworden op het gebied van de simpliciaverzamelingen door de eeuwen heen. In het boek is ook de kast opgenomen die in het Rijksmuseum staat, hierover heeft Annette Bierman geschreven in het boek De Verzamelaarskast dat ook onlangs is verschenen. Ook van dit boek ontving zij, uit handen van de directeur van het Rijksmuseum, dr. Taco Dibbits, het eerste exemplaar.

In het Pharmaceutisch Weekblad van 4 augustus 2017 is op pagina’s 21-23 uitgebreide informatie te vinden over beide boeken.

Het boek Van gildekast tot schoenendoos is voor € 15  plus € 5 euro verzendkosten te bestellen via bestellen@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl.

 

Advertenties

Feestelijke open dag!

Op zaterdag 17 juni aanstaande is De Eenhoorn,  Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed geopend tussen 11.00 en 15.00 uur.

Om 14.00 uur vindt de feestelijke uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek Van Gildekast  tot schoenendoos – Nederlandse simpliciaverzamelingen, door prof. Toine Pieters, aan de auteurs van het boek dr. Raymond van der Ham en dr. Annette Bierman.

De uitreiking zal plaatsvinden – bij de buren – in het Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland aan de Foksdiep 4.

 

Ook is de collectie van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit voor het eerst weer in een vaste opstelling te bewonderen. De collectie is nu ondergebracht aan de Foksdiep 2 en is te bezichtigen tussen 11.00 en 15.00 uur.

Voor de open dag hoeft u zich niet in te schrijven, maar wanneer u aanwezig wilt zijn bij de feestelijke uitreiking en/of  lunch om 13.00 uur dan graag wel.  De lunch bestaat uit de traditionele Urker-kibbeling, graag even een belletje (06 51519928) of  berichtje aan Wim Rakhorst (rakhorstw@gmail.com)

Open dag

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed te Urk organiseert in samenwerking met Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medische Erfgoed op zaterdag 19 november a.s. een open dag van 10.00 tot 15.00 uur.

Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de collectie en is er gelegenheid om ook het Trefpunt Medische Geschiedenis te bezoeken. Tevens is er de Verpleegkundig-Historische dag.

Heeft u zelf een interessant object of boek op het gebied van de farmacie en wilt u graag weten wat de functie is geweest en of het historische waarde heeft? Gedurende deze dag zijn er deskundigen aanwezig om u hierover te informeren.

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn houdt zich bezig met het beheren, behouden en registreren van historische farmaceutisch objecten. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door middel van de website, publicaties en rondleidingen door het open depot.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen via het contactformulier.

De Wagenaar vitrine

wagenaar2Apotheker Hemmo Wagenaar (1910 – 1993) studeerde in 1938 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertrok na zijn huwelijk in 1938 met zijn jonge vrouw naar Nederlandsch-Indië (Indonesië). Hier was hij als apotheker werkzaam in Djokjakarta, Bandoeng en Magelang. Tijdens de oorlog heeft hij ook in Jappenkampen gevangen gezeten. In februari 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Hier was Wagenaar eerst werkzaam bij Brocades in Amsterdam en vanaf 1949 als gevestigd apotheker in Amsterdam (Staring Apotheek 1949-1952; Park Apotheek 1952-1977). Naast zijn werk als gevestigd apotheker was Wagenaar ook betrokken bij de inrichting en aanvulling van scheepsapotheken. Vanaf 1952 was hij enige jaren verbonden aan het ‘Scheepvaarthuis’ te Amsterdam en ook verantwoordelijk voor de inrichting en medicijnbevoorrading van het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’.

Na het overlijden van zijn weduwe hebben de erfgenamen volgens haar wens in 2015  een aantal historische voorwerpen aan het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed geschonken.

collectiewagenaar1

Het Kipp toestel

kipp1 kipp2Dit apparaat om gassen te bereiden draagt de naam van zijn uitvinder, de Delftse apotheker P.J. Kipp (1808-1864). Op de tekening is te zien hoe het werkt: in de bovenste glazen bol zit zuur, dat door een lange glazen buis ook in de benedenbol komt. In de middelste bol zit de vaste stof, en door contact met het zuur wordt gas gevormd. Wanneer de kraan aan de middenbol wordt geopend stroomt er gas uit, waardoor de vloeistof in de onderste bol omhoog komt en er opnieuw gas wordt gevormd. Sluit men de kraan, dan wordt het zuur weer teruggedrongen in de onderste bol en houdt de gas productie op. Kipp ontwikkelde het toestel om bij zijn analytische werkzaamheden over zwavelwaterstof gas te kunnen beschikken, dat gevormd wordt wanneer zoutzuur in aanraking komt met ferrosulfide. Het Kipp toestel was een vast onderdeel van het laboratorium, maar werd ook op scholen en universiteiten gebruikt. Behalve zwavelwaterstofgas kon men er ook andere gassen in produceren, zoals waterstof en kooldioxide. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd het Kipp toestel steeds meer verdrongen door gascilinders met een reduceerventiel.

Open dag

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed ‘De Eenhoorn’ te Urk organiseert in samenwerking met Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medische Erfgoed op zaterdag 10 oktober a.s. een open dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de collectie en is er gelegenheid om ook het Trefpunt Medische Geschiedenis te bezoeken.

Heeft u zelf een interessant object of boek op het gebied van de farmacie en wilt u graag weten wat de functie is geweest en of het historische waarde heeft? Gedurende deze dag is deskundige de heer H. Boersma aanwezig om u hierover te informeren.

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed ‘De Eenhoorn’ houdt zich bezig met het beheren, behouden en registreren van historische farmaceutisch objecten. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door middel van de website, publicaties en rondleidingen door het open depot.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen via het contactformulier.