Bezoek Commissaris van de Koning

bezoek commissariis van de Koning 5 dec 2017

Op 5 december 2017 bezocht de Commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, Urk.
Hierbij werd in aanwezigheid van het gemeentebestuur van Urk onder andere het Trefpunt bezocht. Het gezelschap werd rondgeleid door Mart van Lieburg.
Daarbij werd ook een bezoek gebracht aan Foksdiep 6, de Eenhoorn. Deze foto – in het midden de Commissaris – werd genomen voor de Kralingse apotheek.

Advertenties

Bezoek uit Litouwen

Op 4 oktober 2017 heeft een delegatie van het Medisch Farmaceutisch historisch Museum van de Medische Universiteit van Kaunas het Centrum bezocht. De delegatie werd begeleid door Willem J. Mulder. De delegatieleden waren (zie foto, van links naar rechts

Litouwen delegatie

Dr. Tauras Mekas – Directeur
Vilija Zabarskiene – Ontwerpster
Dr. Rolandas Minevicius – Chef Curator
Dr. Asta Lignugariene – Curator
We kregen zeer enthousiaste reacties, en voor onze collectie mochten we een boek met als onderwerp het museum in Kaunas in ontvangst nemen.

Uitreiking boek Van gildekast tot schoenendoos

Raymond en Annette uitreiking boek

Op 17 juni jl. heeft prof. Toine Pieters in Urk, in aanwezigheid van ca. 6o belangstellenden de eerste exemplaren Van gildekast tot schoenendoos uitgereikt aan de trotse auteurs dr. Raymond van der Ham en dr. Annette Bierman.

Het is een standaardwerk geworden op het gebied van de simpliciaverzamelingen door de eeuwen heen. In het boek is ook de kast opgenomen die in het Rijksmuseum staat, hierover heeft Annette Bierman geschreven in het boek De Verzamelaarskast dat ook onlangs is verschenen. Ook van dit boek ontving zij, uit handen van de directeur van het Rijksmuseum, dr. Taco Dibbits, het eerste exemplaar.

In het Pharmaceutisch Weekblad van 4 augustus 2017 is op pagina’s 21-23 uitgebreide informatie te vinden over beide boeken.

Het boek Van gildekast tot schoenendoos is voor € 15  plus € 5 euro verzendkosten te bestellen via bestellen@stichtingfarmaceutischerfgoed.nl.

 

Feestelijke open dag!

Op zaterdag 17 juni aanstaande is De Eenhoorn,  Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed geopend tussen 11.00 en 15.00 uur.

Om 14.00 uur vindt de feestelijke uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek Van Gildekast  tot schoenendoos – Nederlandse simpliciaverzamelingen, door prof. Toine Pieters, aan de auteurs van het boek dr. Raymond van der Ham en dr. Annette Bierman.

De uitreiking zal plaatsvinden – bij de buren – in het Trefpunt voor Medische Geschiedenis Nederland aan de Foksdiep 4.

 

Ook is de collectie van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit voor het eerst weer in een vaste opstelling te bewonderen. De collectie is nu ondergebracht aan de Foksdiep 2 en is te bezichtigen tussen 11.00 en 15.00 uur.

Voor de open dag hoeft u zich niet in te schrijven, maar wanneer u aanwezig wilt zijn bij de feestelijke uitreiking en/of  lunch om 13.00 uur dan graag wel.  De lunch bestaat uit de traditionele Urker-kibbeling, graag even een belletje (06 51519928) of  berichtje aan Wim Rakhorst (rakhorstw@gmail.com)

Open dag

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed te Urk organiseert in samenwerking met Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medische Erfgoed op zaterdag 19 november a.s. een open dag van 10.00 tot 15.00 uur.

Tijdens deze dag kunt u kennismaken met de collectie en is er gelegenheid om ook het Trefpunt Medische Geschiedenis te bezoeken. Tevens is er de Verpleegkundig-Historische dag.

Heeft u zelf een interessant object of boek op het gebied van de farmacie en wilt u graag weten wat de functie is geweest en of het historische waarde heeft? Gedurende deze dag zijn er deskundigen aanwezig om u hierover te informeren.

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed De Eenhoorn houdt zich bezig met het beheren, behouden en registreren van historische farmaceutisch objecten. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door middel van de website, publicaties en rondleidingen door het open depot.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen via het contactformulier.

De Wagenaar vitrine

wagenaar2Apotheker Hemmo Wagenaar (1910 – 1993) studeerde in 1938 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertrok na zijn huwelijk in 1938 met zijn jonge vrouw naar Nederlandsch-Indië (Indonesië). Hier was hij als apotheker werkzaam in Djokjakarta, Bandoeng en Magelang. Tijdens de oorlog heeft hij ook in Jappenkampen gevangen gezeten. In februari 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Hier was Wagenaar eerst werkzaam bij Brocades in Amsterdam en vanaf 1949 als gevestigd apotheker in Amsterdam (Staring Apotheek 1949-1952; Park Apotheek 1952-1977). Naast zijn werk als gevestigd apotheker was Wagenaar ook betrokken bij de inrichting en aanvulling van scheepsapotheken. Vanaf 1952 was hij enige jaren verbonden aan het ‘Scheepvaarthuis’ te Amsterdam en ook verantwoordelijk voor de inrichting en medicijnbevoorrading van het Hospitaal Kerkschip ‘De Hoop’.

Na het overlijden van zijn weduwe hebben de erfgenamen volgens haar wens in 2015  een aantal historische voorwerpen aan het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed geschonken.

collectiewagenaar1