Grendel

grendel5Al zeven generaties lang is apotheek Grendel in Gouda gevestigd en van vader op zoon overgegaan.

De eerste apotheker Grendel die zich in Gouda vestigt staat volgens het Album studiosorum van de Leidse Universiteit in 1762 ingeschreven als student in de medicijnen. François Grendel vestigt zich als apotheker omstreeks 1770 op de hoek aan de Westhaven/Gouwe. François overlijdt in 1804 en laat een ‘bloeyende affaire’ na en het ‘eigen’ recept voor de Urbanus Pillen, een bekend laxeermiddel, welke ingevolge een geheim recept zijn gefabriceerd en verkocht tot ongeveer 1920.

grendel2De 5e nazaat van deze Goudse apothekersfamilie, dr. Elize (Eep) Grendel interesseert zich naast de farmacie ook voor geschiedenis. In de oorlogsjaren begint hij het onderzoek naar het leven van zijn voorvaderen. In 1957 promoveert hij op een proefschrift over de ontwikkeling van de artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. Dit proefschrift  – is op afspraak – in te zien.

Ook is dr. E Grendel één van de initiatiefnemers om een museumapotheek  te stichten op de plek waar in 1954, door verplaatsing van de gemeenteapotheek,  een einde kwam aan drie eeuwen farmaceutische geschiedenis in het Catharina Gasthuis (nu museumgoudA).  In 1974 werd hij voor zijn grote verdiensten tot ereburger van de stad Gouda benoemd.

Een groot gedeelte van de door dr. E. Grendel verzamelde collectie is nu onder beheer van zijn zoon Frans en is te zien in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed.

Drs. F. Grendel, oud- apotheker en 6de generatie is één van de initiatiefnemers bij de totstandkoming van het nationaal farmaceutisch museum geweest.

Een stukje Goudse nostalgie.

Advertenties