Collectie

De kern van de collectie wordt gevormd door historische farmaceutische gebruiksvoorwerpen, boeken en archieven. Er is sprake van een passief verzamelbeleid en de collectie bestaat, naast de collectie van de KNMP en Grendel, hoofdzakelijk uit schenkingen.

COLgrendel6COLgrendel14

Mocht u een schenking overwegen dan kunt u –  via het contactformulier –  contact opnemen met  mw. Annette Bierman .

Advertenties