De Zaagvistand

Urk zaagtandZaagvissen behoren tot de roggen, maar lijken meer op haaien door hun lange zaagvormige snuit. In de zaagvormige snuit zitten aan weerszijden dolkvormige tanden. De vissen gebruiken die om bodemdieren uit de bodem te woelen maar ook om er mee door een school vis te maaien. De getroffen vissen worden daarna opgegeten. De zaagvormige snuit noemt men ‘zaagvistand’. De zaagvistand is nooit als geneesmiddel gebruikt. Toch werd in de apotheek de zaagvistand vaak opgehangen, maar dan niet als voorbeeld van een exotisch geneesmiddel maar om de aandacht van klanten te trekken. Om dezelfde reden werden ook gapers buiten de apotheek opgehangen. In het Centrum voor farmaceutisch erfgoed zijn twee zaagvistanden te bewonderen.

Advertenties